Privacyverklaring

Roosen pool experts hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan Moveris wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Privacyverklaring

Roosen Zwembaden / Roosen Service B.V 
Procureurweg 45 
5103 BP Dongen 
Nederland

Roosenpoolexperts.nl
info@roosenpoolexperts.nl
KVK nummer: 73161136

Algemene voorwaarden 

A. Privacy
i. Roosen Zwembaden neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. ii. In de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Roosen Zwembaden de zo genaamde verwerkingsverantwoordelijke.

B. Samenvatting
ii. Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Met deze privacyverklaring bieden wij u een transparant en helder overzicht van: a. Voor welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken; b. Welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken; c. Hoelang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren; d. Van welke (sub)verwerkers wij gebruik maken bij de verwerkingen van uw persoonsgegevens; e. Welke rechten heeft u op de grond van de AVG met betrekking tot de verwerking door Roosen Zwembaden; f. Wat de maatregelen zijn die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 2. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?
i. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag binnen onze website. Wil je meer weten over persoonsgegevens kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Wie gebruikt mijn gegevens?
i. Roosen Zwembaden is verantwoordelijk voor de website www.roosenzwembaden.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn: ii. Roosen Zwembaden Procureurweg 45 5103 BP Dongen Nederland

4. Van wie gebruiken we gegevens?
i. We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

5. Hoe komen we aan je gegevens?
i. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je; ii. Onze website bezoekt. iii: Gegevens invult op onze website. iv: Contact opneemt met ons via E-mail, telefoon of op een andere manier.

6. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken A. Als website bezoeker
i. Voor- en achternaam ii. Woonadres of vestigingsadres iii. E-mailadres iv. Telefoonnummer v. Geboortedatum - leeftijd vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact vii. Gegevens over uw activiteiten op onze website ix. IP-adres x. Internetbrowser en apparaat type

7. Waarvoor gebruiken we je gegevens en hoelang bewaren we de gegevens? A. Roosen Zwembaden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
i. U te kunnen E-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; ii. U onze nieuwsbrief te te sturen wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven: iii. U de mogelijkheid te geven om online een afspraak in te plannen iv. U de gelegenheid te geven om via onze website op een vacature te solliciteren; v. u desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contact formulier en tot slot; vi: Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te optimaliseren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B. Bewaartermijnen
i. Roosen Zwembaden zal uw persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet mogen bewaren en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren , neem dan contact op met ons.

8. Waar slaan we je gegevens op en hoe veilig zijn je gegevens bij ons? A. Waar slaan we je gegevens op?
i. We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact op met ons.

B. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
i. we doen er veel aan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact op met ons.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. A. Uw rechten
Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje; i, Recht om: a. Uw persoonsgegevens in te zien; b. Een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen; c. Een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken; d. Verwijdering van uw gegevens aan te vragen; e. Uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders; f. Een klacht in te dienen zoals verder is beschreven. ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Roosen Zwembaden stuur dan een verzoek naar info@roosenzwembaden.nl.

B. Hoe dien ik een klacht in
i. Stuur je aanvraag of klacht naar ons via info@roosenzwembaden.nl. we verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

10. Uw website bezoek in kaart A. COOKIES
i. Roosen Zwembaden maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten: a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren. b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven. ii. U kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring A. Wijzigingen
i. Omdat Roosen Zwembaden haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren en mogelijk nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website kunnen worden toegevoegd, kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen zullen wij dit steeds kenbaar maken via onderstaande datum:

B. bijgewerkte datum:
i. Datum: 16 augustus 2023

12. Vragen? A. Contactpersoon
i. Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@roosenpoolexperts.nl we helpen je graag verder!